Publicaties - Publicaties

23 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen

Sorteren op: Datum / Relevantie

Format indiening projectvoorstel PAGW 3e tranche

Projectvoorstellen voor de 3e tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren kunt u indienen tot 1 september 2022. U kunt ...

Formulier | 16-06-2022

Ecologische streefbeelden PAGW 2022 – eerste concept op basis van bestaande literatuur

Om in beeld te brengen hoe vanuit ecologisch oogpunt gewenste toekomstbeelden voor de grote wateren eruitzien, stellen we een ...

Publicatie | 20-05-2022

Ecologische criteria doelbereik PAGW-projecten voor de rivieren

Memo over het (ecologisch) doelbereik voor PAGW van voorstellen voor projecten ingediend in het kader van de 3e tranche PAGW. ...

Publicatie | 20-05-2022

PAGW Dashboard Systeemkwaliteit Grote Wateren : onderbouwing indicatoren en rekenregels

De PAGW-stuurgroep wil inzicht op het bereiken van de ecologische doelen die volgen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura ...

Rapport | 14-04-2022

Uitnodigingsbrief van IenW en LNV aan de regio's over de 3e tranche PAGW

Brief van 10 maart 2022 namens de ministers van LNV en IenW aan de regio's over het proces om te komen tot de 3e tranche ...

Kamerstuk | 10-03-2022

PAGW voortgang en kaders voor de derde tranche projecten

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-03-2022

Startbeslissing PAGW Koehool Lauwersmeer

De Startbeslissing van het PAGW-project Koehool - Lauwersmeer belicht het gebied, de problematiek die er speelt en de partijen ...

Besluit | 07-03-2022

Startbeslissing PAGW Wieringerhoek

De Startbeslissing van het PAGW-project Wieringerhoek belicht het gebied, de problematiek die er speelt en de partijen die dit ...

Besluit | 18-02-2022

Startbeslissing PAGW Noord-Hollandse Markermeerkust

De startbeslissing van het PAGW-project Noord-Hollandse Markermeerkust belicht het gebied, de problematiek die er speelt en de ...

Besluit | 18-02-2022

Startbeslissing Pilot Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard

De Startbeslissing van het PAGW-project Pilot Buitendijkse Slibsedimentatie Eems-Dollard betreft een grootschalig proefproject om ...

Besluit | 16-02-2022