Gebiedsbijeenkomst preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding

Op 13 juni 2023 was de eerste gebiedsbijeenkomst in het kader van de preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding. Dit project, dat deel uitmaakt van de PAGW, is vorig jaar van start gegaan met als doel het verbeteren van de natuur en de ecologische waterkwaliteit in dit gebied. Onze ambitie is om een duurzaam robuust en veerkrachtig ecosysteem te realiseren.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden we de eerste resultaten van de ecologische systeemanalyse. Sprekers vertelden onder andere over de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de werking van estuariene processen (abiotiek), kenmerkende ecotopen en de ruimtelijke verdeling ervan (biotiek). Ook werd ingegaan op de autonome ontwikkelingen en de mogelijke effecten hiervan op het systeem. De analyse zorgt uiteindelijk voor een aantal leidende principes voor het gebied. Een eerste voorzet hebben we tijdens de middag kunnen bespreken.

Beeld: ©Staatsbosbeheer