Royal HaskoningDHV aan boord in de Gelderse Poort

Voor de MIRT voorbereidingsfase van PAGW hotspot Gelderse Poort is Royal HaskoningDHV (RHDHV) geselecteerd om de PAGW te helpen keuzes te maken. De Gelderse Poort is een gebied met een grote PAGW opgave. Het projectteam Gelderse Poort is bezig om voor de toegekende derde tranche middelen van de PAGW een aantal concrete projecten met maatregelen te formuleren die in 2030 kunnen worden uitgevoerd. 

Verkennen

Daarnaast onderzoeken we op welke manier de toekomstige opgave voor de Gelderse Poort tot 2050 gerealiseerd kan worden. Samen met verschillende gebiedspartners (onder andere provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Groene Metropool Regio en waterschappen) heeft Rijkswaterstaat een eerste inventarisatie gedaan van mogelijke projecten. RHDHV gaat de PAGW  helpen bij het verder verkennen van deze projecten en bij het onderzoek naar een passende aanpak voor de langere termijn. Dit doen we ook weer samen met de gebiedspartners.

Werksessies binnenkort

Hiervoor zijn er in maart en april 2024 een aantal werksessies waarvoor de partners zijn uitgenodigd. In mei willen we een eerste keuze voorleggen aan betrokken bestuurders. Dat gaat vooral over de aanpak van het vervolg. Begin 2025 verwachten we voorstellen te kunnen doen voor het al dan niet starten van een MIRT-Verkenning om de gekozen projecten verder uit te werken.

Voor meer informatie over de Gelderse Poort, bekijk de informatie op de PAGW-site

Beeld: ©Bart Peters / Gelderse Poort