Format voor projectvoorstellen 3e tranche

Voor 1 september 2022 kunt u ideeën voor de 3e tranche projecten indienen. Hiervoor is een format gemaakt. Deze kunt u gebruiken als hulpmiddel, dit is niet verplicht.  Onderbouw uw projectvoorstellen zo volledig mogelijk.

Uw voorstel onderbouwen

De informatie die u indient is de basis voor de beoordeling en, zo nodig, de selectie van projecten. Daarom vragen de ministeries van I&W en LNV, de PAGW-uitvoering (Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en regionale initiatiefnemers om projectvoorstellen zo volledig mogelijk te onderbouwen. Hiervoor kunt u het format indiening projectvoorstel PAGW 3e tranche gebruiken en gesprekken voeren met het Rijk. U vindt dit format ook bij Publicaties op onze website. Meer informatie over de gesprekken leest u in Voorbereiding 3e tranche PAGW van start.

Hoe indienen

U kunt het formulier inleveren bij de gebiedscoördinatoren van het ministerie van I&W en de gebiedscoördinatoren van het ministerie van LNV. Doe dit voor 1 september 2022.

Bestuurlijke afstemming

Voor bestuurlijke afstemming over mogelijke 3e tranche projecten is ruimte tot medio oktober. De besluitvorming over de invulling van de 3e tranche door de ministers komt waarschijnlijk eind 2022.

Beeld: Rijksoverheid
Eems en Dollard