Startbeslissing Pilot Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard

In de Startbeslissing van het PAGW-project Pilot Buitendijkse Slibsedimentatie Eems-Dollard belichten we de huidige situatie en de problematiek in het gebied. We bekijken hoe we deze op kunnen lossen met betere verbindingen, herstel van de natuurlijke dynamiek en het ontwikkelen van leefgebieden. Ook de samenwerkende partijen komen aan bod.