Uitnodigingsbrief van IenW en LNV aan de regio's over de 3e tranche PAGW

Brief van 10 maart 2022 namens de ministers van LNV en IenW aan de regio's over het proces om te komen tot de 3e tranche Programmatische Aanpak Grote Wateren.
 

Met deze brief worden de regio's Waddengebied, IJsselmeergebied, Grote rivieren en Zuidwestelijke Delta uitgenodigd om te reflecteren op projectvoorstellen van het Rijk voor de 3e tranche en om ideeën naar voren te brengen.

De pdf met de brief aan de regio's bevat 4 bijlagen:

  1. Kamerbrief kaders 3e tranche PAGW
  2. Groslijst mogelijke projecten 3e tranche PAGW
  3. Planning 2022
  4. Verzendlijst