Ecologische Opgave land-waterovergangen voor een robuust IJsselmeergebied

Het rapport 'Ecologische Opgave land-waterovergangen voor een robuust IJsselmeergebied'geeft op basis van een aantal onderzoeken en bestaande kennis een overzicht van wat kwantitatief nodig is in het gebied en hoe dit het beste ruimtelijk verdeeld kan worden. De resultaten uit dit rapport kunnen worden gebruikt bij de natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied voor het bepalen van hun bijdrage aan de totale opgave.