Eindrapport PAGW-preverkenning Gelderse Poort

Meer ruimte voor natuurlijke dynamiek en nieuwe leefgebieden, dat is nodig om in de Gelderse Poort de ecologische waterkwaliteit en riviernatuur te versterken. Dat stelt het eindrapport preverkenning PAGW Gelderse Poort als voorwaarden om deze hotspot in het rivierengebied bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Deze PAGW-ambitie is te realiseren, mits er wordt voldaan aan een reeks uitgangspunten en voorwaarden. Dit rapport is het resultaat van het onderzoek.