Publiekssamenvatting PAGW-preverkenning Gelderse Poort

Publiekssamenvatting van het eindrapport preverkenning PAGW Gelderse Poort. Tijdens de preverkenning is onderzocht of het mogelijk is om in de Gelderse Poort de PAGW-doelen te realiseren van een toekomstbestendig riviersysteem, met ecologische waterkwaliteit en hoogwaardige natuur die de beoogde veerkracht versterken. Deze doelen blijken haalbaar te zijn, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.