Eindrapport PAGW-preverkenning IJssel-Vechtdelta

Dit eindrapport bevat de resultaten van de preverkenning van de IJssel-Vechtdelta. Hierbij zijn de mogelijkheden verkend om het ecologisch functioneren van het gebied te verbeteren. Ook wanneer is voldaan aan alle verplichtingen volgend uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000, zijn er extra maatregelen nodig om hier de natuurlijke processen en de biodiversiteit te herstellen. De preverkenning inventariseert wat er mogelijk en nodig is om van de IJssel-Vechtdelta een toekomstbestendig water te maken: met hoogwaardige natuur en met de veerkracht om de gevolgen van klimaatverandering en economisch gebruik op te vangen.